Co z tą demokracją?

Ten, kto czytał Polską Konstytucję, wie, że artykuł 10 w ust. 1 mówi jasno – ”Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej”. Twórcą zasady trójpodziału władzy jest Monteskiusz, który zdefiniował ją w swoim wybitnym dzieje „O duchu praw” z 1748 roku. Charles Louis de Montesquie właśnie […]